Kali Linux ile ilgili basit komutları yazıda bulabilirsiniz. . Kali Linux dağıtımını ; https://www.kali.org/downloads/ adresinden indirebilirsiniz.

Bu komutları yazarken Tab tuşu ile tüm komutu yazmadan tahminleme modu ile yardım almak mümkün.

Başlangıç Örnek Komutları ; 

Dizin İşlemi Linux Örnek
Dizin oluşturma mkdir mkdir proje
Çalışma dizinini değiştirme cd cd proje / cd .. (üst dizin)
Çalışma dizinini görme pwd pwd
İçeriğini Listeleme ls ls
Kopyalama cp -r cp -r proje yenidizin
Silme rmdir

rm -rf

rmdir proje
 • Mutlak (root dizine göre) ve göreceli (bulunulan dizine göre) yol tanımları
 • Mutlak Yol / ile başlar. Göreceli Yol . veya .. İle başlar

Linux ve Windows’ta her dizin içerisinde görebileceğimiz  “.” (nokta) çalışma dizinini ve “..” (çift nokta) ise bir üst dizini gösterir. Çalışma dizinimizin /home/omur olduğunu düşünürsek,

.  /home/omur

..  /home     olacaktır.

Dosya Tipleri

 • Normal dosyalar
 • Sembolik bağ dosyaları (Windows kısa yol dosyaları)
 • Dizinler
 • Cihaz özel dosyaları: /dev altındaki dosyalar (Cihaz sürücüleri/ device drivers)

# ls -l /etc/passwd

-rw-r–r– 1 root root 1898 Dec 20 22:23 /etc/passwd

#  ls –ld /etc

drwxr-xr-x 103 root root 12288 Dec 28 15:57 /etc

# ls -l /dev/cdrom

lrwxrwxrwx 1 root root 3 Dec 28 14:50 /dev/cdrom -> hdc

# ls -l /dev/hdc

brw-rw—- 1 root disk 22, 0 Dec 28 14:50 /dev/hdc

Temel Dosya Komutları

Dosya İşlemi Linux Örnek
Dosya Oluşturma touch touch rapor.txt
Kopyalama cp cp rapor.txt rapor2.txt
Taşıma mv mv rapor.txt  TTVMrapor.txt
Listeleme ls ls (-a : gizli dosyalar dahil, -l: uzun formatta gösterim)
İçeriğini görme cat cat /etc/passwd
Silme rm rm rapor.txt
Sembolik bağ oluşturma ln -s ln -s  /etc/passwd secret

Dosya adı değiştirme : mv dosya adı yeni dosya adı

İzinler ve anlamları

Dosya Dizin
Okuma İçeriğini görebilme İçindeki dosyaları listeleyebilme
Yazma içeriğini değiştirebilme içerisinde bulunan dosyaları silebilme, dosya adını değiştirebilme ve yeni dosya oluşturabilme
Çalıştırma Dosyayı çalıştırabilme Üzerinde komut çalıştırabilme (cd komutu ile içerisine girebilme vs)

Binary dosyaları çalıştırmak için x, Script dosyalarını çalıştırabilmek için r+x haklarına sahip olmalıyız

Dosya silme, dizin w hakkı ile elde edilir. Dosya hakları ile ilgili değildir!

==> Chmod Kullanımı 

 

Mevcut Dosyalar için, dosya erişim yetkilerini düzenlemek için kullanılır.

 • Chmod [u,g,o,a] [+,-,=] [rwx] dosyaAdı

–Sahip kullanıcıya rwx hakkı ver: chmod u=rwx dosya

–Herkese çalıştırma hakkı ver: chmod a+x dosya

–Diğerlerinden tüm hakları al: chmod o-rwx dosya

 • Sayısal gösterim:

–Chmod 754 dosyaAdı

rwxr-xr–

*Dosya izinlerini detaylı izlemek için “ls -l” komutu kullanılabilir.

#ls -l

 -rwxrwxr-x   1  omur deneme  5224  Jan 21 01:13 selam

Burada ilk ‘-‘ directory flag’i gösterir.

 rwx;owner    rwx;group   r-x;other   omur; owner    deneme; group

Dosya/Klasör izinlerinde değişiklik yapmaya yarayan kod (‘permission denied’ hatası alınca uygulanması gerekenler…)

4=Okuma
2=Yazma
1=Çalıştırma

Örnek;

 chmod 755 file            =>Owner=rwx       Group:r-x       Other:r-x
 chmod 644 file           =>Owner=rw-       Group=r--       Other:r--
 chmod +x file             =>Dosyaya herkes için çalıştıma hakkı verir
 chmod o-r file            =>Diğerlerinden read hakkını kaldırır
 chmod a+w file            =>Herkes için write hakkı verir

 • Kali Linux Dilini Değiştirmek için ;
# setxkbmap tr

Grep Komutu

Dosya içerisinde arama yapmak için kullanılır. Aranan ifadeyle eşleşen satırlar getirilir.

grep bayram /etc/passwd

Parametreler:

–i (incasesensitive)

dmesg çıktısında network geçen satırları süzelim

cpu modelimizi bulalım (/proc/cpuinfo)

-l (list filenames)

/etc dizini içerisinde, içinde network geçen dosyaların isimlerini getirelim

-v (lines do not contain pattern)

httpd.conf dosyası içerisinde comment edilmemiş satırları getirelim

-n Aranılan dizgiyi içeren satırların satır numaraları ile birlikte görüntülenmesini sağlar.

 • Otomatik IP almak için;
# dhclient
 • IP Adresi ve Alt Ağ Maskesi (Subnet) Tanımlama
# ifconfig eth0 10.49.5.30 netmask 255.255.255.0
 • Varsayılan Ağ Geçidi Tanımlamak ( Default Gateway )
# route add default gw 10.49.5.1
 • DNS Ayarları
# echo "nameserver 4.2.2.1" > /etc/resolv.conf
# echo "nameserver 4.2.2.2" >> /etc/resolv.conf
 • Sanal IP Ayarı
#ifconfig eth0:1 192.168.1.53 netmask 255.255.255.0
 • Wireless ile yayın yaptığınız kanalı değiştirmek için:
 #iwconfig wlan0 channel 1
 • LAN kartını kapatıp/açmak ve internete girmek için;
#ifconfig eth0 down
#ifconfig eth0 up
 • LAN kartı hakkında bilgiler;
#ifconfig -a
 • MAC adresi değiştirmek için
 #ifconfig eth0 down     ; ethernet'i kapat
 #macchanger --mac 00:00:00:00:00:11 eth0   ; ethernet mac'ini belirle
 #ifconfig eth0 up  ; ethernet'i aç

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir