Page 9 of 9

SMTP Test ( Mail Relay )

Telnet komut setini daha çok port ve servislerin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek ve uzak bağlantı kurabilmek  için kullanıyoruz. Örneğin bir web sitesini internete  açtıktan sonra eğer bu siteye ulaşamıyorsanız ilk olarak aklınıza firewall dan 80 nolu port doğru açıldımı veya içerideki sunucuda IIS servisinin veya başka bir servisin 80 nolu portu dinleyip dinlemediğini kontrol etmek için telnet x.x.x.x 80 gibi basit bir komut ile kontrol yapabiliyoruz, eğer bağlantı sağlanamıyor ise bu durumda ya sorun firewall yada http hizmetini verecek olan serviste olarak düşünüyoruz.

Continue reading → SMTP Test ( Mail Relay )